Allgon Export slår upp portarna för nya samarbeten

Allgon fullföljer ambitionerna att samla sina resurser till en gemensam och starkare enhet, och i enlighet med detta har Tele Radio Export nu blivit Allgon Export. Dotterbolaget kommer fortsatt verka för en strategisk expansion till nya marknader, nu med det kompletta produktsortimentet från båda sina dotterbolag, Tele Radio och Åkerströms. Verksamheten under den nya organisationen inleds officiellt den 1 februari 2024.

Pär Wahlstrand återupptar sin roll under det nya varumärket som General Manager för Allgon Export, med säte på samma plats i Göteborg. Med hans över 15 år långa erfarenhet av affärsutveckling och 7 inom Allgons dotterbolag Tele Radio, är man på Allgon helt förvissad om att tillväxtplanerna är i goda händer för att uppnå de förväntade milstolparna.

”Jag är glad över att få leda detta nya kapitel i Allgons historia och ser fram emot att etablera samarbeten runt om i världen” – Pär Wahlstrand

”Pär har varit avgörande för Tele Radios framgångar genom åren. Jag är mycket glad över att Allgon nu får ta del av hans starka drivkraft” – Ola Samelius, CEO Allgon AB

Etableringen av Allgon Export befäster möjligheten för dotterbolagen att expandera till nya marknader och därmed kunna erbjuda ett bredare och mer komplett produktsortiment till kunder på nya marknader. Detta markerar också startpunkten för Allgons satsning på viktiga marknader i Sydostasien, Östeuropa och Mellanöstern.

Share this article

Vill du veta mer? Vi finns här för att hjälpa dig.