Allgon Group publicerar årlig hållbarhetsrapport för industriella radiostyrningssystem

Allgon-koncernen, ledande aktör inom radiostyrningssystem har nyligen publicerat sin senaste årliga hållbarhetsrapport. Rapporten belyser företagets framsteg under det gångna året vad gäller arbetet mot en hållbar framtid, minimering av företagets miljöavtryck och främjandet av socialt ansvarstagande.

Vi är övertygade om att hållbart tänkande och handlande skapar en bättre, hälsosammare och mer motståndskraftig framtid för både människorna och planeten”, säger Amanda Romlin, hållbarhetschef på Allgon. ”Koncernen har tagit viktiga steg för att minimera miljöpåverkan. Vi har beräknat utsläppen från koncernen i enlighet med Green House Gas Protocol för att skaffa oss bättre förståelse för vår påverkan”, fortsätter Amanda. Detta är särskilt viktigt inom branscher där slutanvändare, ergonomi och en säkrare arbetsmiljö är en förutsättning för att verksamheten ska fungera.

Med dotterbolagen Åkerströms och Tele Radio har företaget ett viktigt uppdrag när det gäller att skapa en säker och användarvänlig arbetsmiljö för sina kunder inom industrin. För oss är det viktigt att ständigt utvecklas för att kunna tillgodose ökande krav på certifiering, ergonomi och användarvänlighet. Vi fortsätter alltjämt med vårt mål att bli en global marknadsledare inom industriell radiostyrning, och där är hållbarhet en naturlig del av verksamheten. Syftet med denna hållbarhetsrapport är att beskriva utvecklingen kring hållbarhet under det gångna året.

Share this article

Vill du veta mer? Vi finns här för att hjälpa dig.