Allgon har certifierats med ISO 14001 & 9001

Allgon arbetar ständigt för att upprätthålla högsta möjliga kvalitetsnivå på alla operativa nivåer, vilket återspeglar företagets mål för de kommande åren. Allgon tillkännager stolt att man i maj 2024 uppnått två viktiga ISO-multi-site-certifieringar – certifieringarna ISO 14001 för miljöledningssysten samt ISO 9001 för kvalitetsledningssystem – vilket befäster organisationens vision.

 

Multi-site-certifieringen, som utfärdats av Bureau Veritas, omfattar Allgons anläggningar på huvudkontoret i Göteborg och utvecklings-, tillverknings- och servicecentret i Björbo, samt dotterbolagens huvudkontor i Göteborg för Teleradio respektive Björbo, Dalarna för Åkerströms.

 

Miljö och hållbarnet

Ett starkt fokus på ESG (Environmental, Social, and Governance – miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning) är grundläggande för Allgons vision inför framtiden. Certifieringen ISO 14001 representerar därför organisationens engagemang för hållbara metoder. Granskningen konstaterade att Allgons nuvarande driftsrutiner uppfyller standarden för att minimera miljöpåverkan under en produkts hela livscykel – hela vägen från utveckling till försäljning och service av radiofjärrkontroller.

 

Kvalitetsledningssystem

Certifieringen enligt ISO 9001 bekräftar Allgons kontinuerliga arbete med att effektivisera verksamheten, vilket i förlängningen leder till nöjda kunder och ökat förtroende för varumärket. För första gången är nu dessa enheter i Sverige globalt certifierade under namnet Allgon.

 

På rätt väg mot en ljus framtid

Dessa certifieringar fungerar som en måttstock för den höga standard som Allgon upprätthåller i sin verksamhet. Ola Samelius, VD för Allgon AB, säger: ”ISO-certifieringar är ett av de viktigaste sätten för oss att visa vårt engagemang för den höga standard vi kräver av oss själva och den vår vision vi har för företagets framtid.”

Share this article

Vill du veta mer? Vi finns här för att hjälpa dig.