Allgon öppnar nytt kontor i Danmark

Allgon stärker ytterligare sin globala ställning inom industriell radiokommunikation och tillkännager härmed öppnandet av sitt nya dotterbolag Tele Radio i Danmark. Företaget, Tele Radio Denmark ApS med säte i Svenstrup, är det 26:e dotterbolaget som har slagit upp sina portar, vilket innebär att Allgon Group nu finns representerat i 23 länder. Filialen startade officiellt sin verksamhet den 1 december 2023.

 

Helene Kyo Johansen leder Tele Radio Danmark i egenskap av VD och försäljningschef. Helene har tidigare arbetat 13 år som produktchef på Tele Radios systerbolag Åkerströms och har även 20 års säljerfarenhet, med ett flertal sälj- och tjänsterelaterade befattningar på den danska marknaden. Det är med stor glädje som Allgon välkomnar Helene och hennes djupgående erfarenheter till Tele Radios globala nätverk.

”Jag ser fram emot att stärka våra band och erbjuda en heltäckande tjänst till våra kunder i Danmark” – Helene Kyo Johansen

 

”Det är mycket glädjande att välkomna ett bekant ansikte till Tele Radio. Jag är övertygad om att Helene kommer nå stora framgångar, och vi på Allgon kommer göra allt för att stötta henne på bästa sätt.” – Ola Samelius, CEO Allgon AB

 

I och med öppnandet av den danska filialen stärker Tele Radio och Allgon sin närvaro på den nordiska marknaden och kommer också närmare marknader i anslutning till hemlandet Sverige. Det innebär ssamtidigt ett nytt viktigt steg i Allgons strävan att sprida sin entreprenörsanda och erbjuda förstklassiga produkter och tjänster till kunder på den lokala marknaden.

Share this article

Vill du veta mer? Vi finns här för att hjälpa dig.