Allgon välkomnar Wilhelm Aminoff som ny Chief Financial Officer

Allgon, ledande aktör på marknaden för innovativa fjärrstyrningslösningar, har härmed nöjet att tillkännage utnämningen av Wilhelm Aminoff till ny Chief Financial Officer (CFO) – en erfaren och högt uppsatt finanschef med en lång och framgångsrik karriär, senast som CFO på Consilium Safety Group och EsonPac Group.

Med en gedigen bakgrund inom finans hos ett flertal internationella organisationer är Wilhelm Aminoff väl rustad att leda Allgons finansiella strategi och verksamhet för att ytterligare öka vår hållbara tillväxt runt om i världen.

”Wilhelms analytiska, strategiska och kommunikativa förmåga i kombination med hans exceptionella finansiella kompetens och ledarskap kommer ha en avgörande roll när det gäller att driva våra finansiella initiativ och understödja Allgons strategiska mål”, påpekar Ola Samelius, verkställande direktör för Allgon. ”Hans uthållighet, strategiska vision och, framför allt, ödmjuka och vänliga personlighet, stämmer perfekt överens med de värderingar som präglar vårt företag”.

Wilhelm Aminoff har en mångfacetterad bakgrund inom finans, och träder in som en högt uppskattad medlem av Allgongruppen. I sitt arbete fokuserar han på effektiv riskhantering, genomförande av finansiella strategier och analys av diverse finansiella aspekter för att belysa företagets finansiella resultat och fatta välgrundade beslut som säkerställer stabila finanser och tillväxt. Wilhelm har studerat management vid Cranfield School of Management och har en kandidatexamen i företagsekonomi från Blekinge Tekniska Högskola.

”Det är med stor entusiasm jag påbörjar denna resa med Allgon och ser med spänning fram emot att få träffa teamet och fördjupa mig i verksamheten”, säger Wilhelm Aminoff. Han fortsätter: ”Jag har arbetat inom många olika branscher och företag. Den gemensamma nämnaren har dock varit att företagen varit svenskägda men internationellt verksamma och med starkt fokus på tillväxt. Därmed har jag deltagit i många förvärvsprocesser och arbetat med att få bolag att växa globalt. Min roll på Allgon innebär att utforma strategier, leda genomförandet och säkerställa integriteten i alla ekonomiska satsningar för att förverkliga Allgons långtgående mål.”

Allgon AB, moderbolag till Tele Radio och Åkerströms, är en global aktör inom utveckling, tillverkning och försäljning av industriell radiostyrning. Genom det innovativa arbetssättet med våra varumärken bidrar vi till en säkrare och mer effektiv arbetsmiljö med produkter som anpassats efter specifika önskemål från vissa målgrupper och som uppfyller de högsta lagstadgade (säkerhets)kraven.

Share this article

Vill du veta mer? Vi finns här för att hjälpa dig.