Anna Stiwne meddelar sin avgång som VD för Åkerströms under 2023

Anna Stiwne har meddelat sin avgång som VD för Åkerströms Björbo AB under 2023 efter att ha framgångsrikt lett företaget i fem år. Efter en övergångsperiod kommer hon att lämna över ledarskapet till Åkerströms försäljningschef Hans Åkerblom.

– Det har varit ett oerhört givande och spännande uppdrag att driva den lokala verksamheten framåt tillsammans med alla våra enastående medarbetare och samtidigt arbeta mot målet att positionera Allgon som en global branschledare, säger Anna Stiwne.

Från och med den 1 januari genomgår Åkerströms en omvandling med fokus på kommersiella kärnfunktioner som marknadsföring och försäljning. Produktion och utveckling kommer att integreras i Allgon-koncernens produktionsdivision, moderbolaget till både Åkerströms och Tele Radio.

– Överlämnandet av ledarskapet till Hans är en integrerad del av den strategiska utvecklingen som vi har arbetat med under en längre tid inom Åkerströms ägarbolag Allgon, säger Anna.

Under Annas ledarskap har verksamheten och organisationen kontinuerligt stärkts för att möta de utmaningar som den industriella sektorn står inför. De senaste åren har digitalisering och hållbarhet fått allt större fokus inom branschen, något som Åkerströms har varit tidiga med att utveckla och implementera i organisationen och i våra lösningar.

Hans Åkerblom, som tar över som VD efter Anna, började på Åkerströms år 2021 och har tidigare haft olika chefsroller på SSAB.

– Jag ser fram emot mitt nya uppdrag. Genom att konsolidera resurser och öka samarbetet mellan varumärkena kommer vi att kunna stärka marknadspositionen för Åkerströms utanför Norden, säger Hans.

Ola Samelius, styrelseordförande i Åkerströms och VD för Allgon AB, uttrycker sin tacksamhet och säger:

– Vi vill rikta ett varmt tack till Anna för hennes värdefulla arbete under hennes tid som VD för Åkerströms. Under hennes ledning har företaget blomstrat med ökad effektivitet och lönsamhet. Åkerströms tillväxt och lönsamhet har konsekvent överträffat branschgenomsnittet varje år, och vår organisation har stärkts. Vi har fullt förtroende för att Hans Åkerblom kommer att bygga vidare på denna robusta grund och fortsätta att förverkliga våra ambitiösa tillväxtplaner.

Share this article

Vill du veta mer? Vi finns här för att hjälpa dig.