Fortsatt tillväxt kräver nytänkande inom Allgon Group

2021 tillsattes Ola Samelius som ny VD för Allgon, parallellt med sin VD-position på Tele Radio. Hans uppgift är att med tydliga mål sätta en solid och hållbar ledningsstruktur för Allgon och dotterbolagen Tele Radio och Åkerströms. Under hans ledning har Allgon vuxit och vi befinner oss i en intressant utveckling av marknaden för industriell radiostyrning.

Tillväxt

Förstärkningen av Allgons marknadsposition beror på organisk tillväxt på befintliga marknader, regionala expansioner inom nya områden samt förvärv. Tele Radio bidrar till ambitionen att växa genom att under de senaste två åren öppna nya kontor i Indien, Japan, Irland och Nya Zeeland. Och expansionen förväntas fortsätta. Med dessa nystartade företag och de förväntade förvärven 2023 visar Allgons ambition att bli nummer ett på den globala marknaden för industriell radiostyrning.

Operativa förändringar

Ett viktigt mål, förutom tillväxt, är skapandet av synergi mellan alla företag inom Allgongruppen. Detta för att sänka kostnaderna, förbättra effektiviteten, öka innovationskraften och den övergripande kvaliteten. Det kommer att ske en fullständig integrering i Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations. Detta kommer leda till effektivare rapportering och ekonomisk hantering, denna process har startats.

Allgons ledningsgrupp har genomgått flera förändringar för att stödja att alla långsiktiga mål kommer att uppnås. Teamet består av Ola Samelius VD, Mark van der Elst CMO, Jesper Ribbe CTO, Joakim Berlin CFO och vårt senaste tillskott i teamet Fredrik Svensson COO.

Ola Samelius: ”Jag är säker på att det här teamet är en stärkande kraft för att få vårt företag att utmärka sig. Ett av våra nya initiativ för innovation är starten av Allgon Labs. Jag ser fram emot att presentera fler expansioner och förändringar under de kommande månaderna”.

Innovation: Allgon Labs

Allgon har startat Allgon Labs i Malaga Spanien och ska samverka med våra teknikcenter i Sverige. Detta för att öka vår innovationskraft och uppnå effektivitet inom tekniken för alla våra varumärken. I ledningen för Allgon Labs sitter Jesper Ribbe CTO/Manager Allgon Labs. Alla våra dotterbolag kommer att dra nytta av vår forskning och utveckling av innovativa produkter och tekniker.

Allgon Labs är beläget vid Teknologiparken i Malaga. Denna region är känd som ”spanska Silicon Valley” och är den bästa platsen i Europa för stora teknikföretag från hela världen.

För närvarande arbetar cirka 10 ingenjörer med forskning och utveckling inom Allgon.

Share this article

Vill du veta mer? Vi finns här för att hjälpa dig.