Hållbarhetsrapport 2021

En global aktör inom industriell radiostyrning

Allgonkoncernen med dotterbolagen Åkerströms och Tele Radio har ett viktigt uppdrag i att skapa en säker och användarvänlig arbetsmiljö för industrikunder. Det gör vi genom våra unika lösningar för industriell radiostyrning som effektiviserar såväl produktion som logistik. För oss är det viktigt att vi ständigt utvecklas för att möta ökade krav på certifiering, ergonomi och användarvänlighet. Vi har även fortsättningsvis siktet inställt på att bli en global marknadsledare inom industriell radiostyrning och vägen dit går genom att tillhandahålla de säkraste och mest tillförlitliga lösningarna.

Med denna hållbarhetsredovisning vill vi berätta om året som gått ur ett hållbarhetsperspektiv.

Du kan hitta filen nedan:

Share this article

Vill du veta mer? Vi finns här för att hjälpa dig.