Nya Allgon stärker Åkerströms och Tele Radio genom att konsolidera resurser för forskning och utveckling.

Allgon, moderbolag till Åkerströms och Tele Radio, når en milstolpe på vägen mot sin position som världsledande inom industriell radiostyrning och framtida lösningar för maskinkommunikation. Från och med den 1 juli 2023 går Åkerströms och Tele Radios avdelningar för forskning & utveckling, produktledning och produktefterlevnad samman i den nya Allgonkoncernen. Genom att konsolidera resurserna i Allgons nya anläggningar i Göteborg, Björbo och Malaga kan företaget skapa en solid grund för innovation och kundvärde för alla ingående varumärken.

Varumärket Allgon representerar över 70 år av innovationer inom trådlös kommunikation. En gång i tiden var Allgon världsledande inom tillverkning av antenner för mobiltelefoner och andra användningsområden. Nu återuppfinner Allgon sitt trådlösa arv genom att tillhandahålla banbrytande helhetslösningar, teknik och tjänster inom området för trådlös styrning av utrustning och maskinkommunikation för Tele Radio och Åkerströms. Genom att omfördela sina resurser söker Allgon-koncernen en långsiktig operativ toppkvalitet för samtliga sina varumärken.

”Vi befinner oss på en resa. Jag är stolt över att vi kan vidareutveckla Allgons fantastiska arv. Vi är fast beslutna att hjälpa våra kunder genom att erbjuda innovativa trådlösa lösningar, industriell radiostyrningsteknik och tjänster som bidrar till en säkrare och mer effektiv arbetsmiljö”, säger Ola Samelius, VD för Allgonkoncernen.

Den fullständiga omställningen till nya Allgon kommer framgå på Allgons nya hemsida som lanseras i mitten av juli. Detta visar på den innovativa drivkraften hos Allgon samtidigt som varumärkets gamla värderingar bibehålls. Vår slogan, ”Den trådlösa världens DNA”, tillsammans med inslaget av en hexagon är ett uttryck för vår starka koppling till trådlösa lösningar alltsedan 1947. Allgon är en tillförlitlig grogrund för varumärken som driver marknaden framåt.

Share this article

Vill du veta mer? Vi finns här för att hjälpa dig.