Oskar Hörnell utsedd till ny styrelseledamot i ALLGON Group

Allgon Group har glädjen att meddela att Oskar Hörnell utsetts till ny styrelseledamot från och med februari 2023. I sin roll i företaget bidrar Oskar Hörnell med omfattande erfarenhet inom kapitalförvaltning, företagsfinansiering och skuldkapitalmarknader.

”Vi är glada att välkomna Oskar Hörnell till Allgon Group som ett värdefullt tillskott till vår styrelse”, säger Ola Samuels, vd för Allgon Group. ”Vi tror att hans omfattande erfarenhet och expertis inom kapitalförvaltning och företagsfinansiering på ett avgörande sätt kommer att bidra till vårt företags tillväxt och framgång.”

Oskar Hörnell har en BSc i företagsekonomi från Lunds universitet och arbetar för närvarande som Investment Manager på Bure Equity. Hans övriga styrelseuppdrag omfattar Atle Investment Management, Atle Investment Services och My Driving Academy Sweden. Dessförinnan har Oskar Hörnell skaffat sig värdefull erfarenhet inom företagsfinansiering och skuldkapitalmarknader på BNP Paribas och Nordic Fixed Income.

Sedan han började på Bure 2015 har Oskar Hörnell visat prov på exceptionell expertis inom sitt område. Genom hans inträde i Allgon Group-teamet förväntas han bidra med värdefulla insikter och innovativa strategier till företagets initiativ inom investeringsförvaltning. Allgon Group, en global ledare inom utveckling, tillverkning och försäljning av industriell radiostyrning, har även dotterbolagen Tele Radio och Åkerströms. Företaget verkar för en säkrare och effektivare arbetsmiljö genom sitt innovativa produktutbud, som skräddarsytts för att möta specifika behov hos vissa målgrupper och som uppfyller de högsta lagstadgade (säkerhets-) kraven.

Share this article

Vill du veta mer? Vi finns här för att hjälpa dig.