Vad är radiostyrning?

Ett säkrare och effektivare alternativ i den industriella verkligheten

Vad är radiostyrning?

Hur fungerar säker radiostyrning

Enkelt beskrivet är radiostyrning ett sätt att göra styrning av en maskin trådlös istället för traditionell sladdstyrning eller fast manöverpanel. Det fungerar genom att man monterar en radiomottagare på applikationen som man avser att styra. Mottagaren kommunicerar sedan med en handsändare som skickar de kommandon som den gamla sladd- eller den fasta styrningen hade gjort. Ändamålet är förbättrad säkerhet och effektivitet.

Bekvämt med större säkerhet

Med trådlös kontroll är säkerhet och bekvämlighet i fokus. En uppenbar fördel är att du inte behöver gå fram till maskinen och tillbaka för att manövrera den. Som ett resultat av detta kan användaren befinna sig på lagom avstånd. Innan var man begränsad av en kontrollpanel eller trådbunden kontroll. En trådlös styrning är inte heller i vägen för användaren, så som ett kabelbaserat system skulle vara. Kabeln är både ett hinder för arbetet och en säkerhetsrisk, man kan snubbla på den och den är känslig för slag och frätskador. Att behöva reparera en kabelstyrning mitt under ett arbetspass kan bli både kostsamt och tidskrävande, inte minst om det händer utanför de vanliga arbetstiderna.

Rörelsefrihet och trygghet

Med trådlös radiostyrning har du total rörelsefrihet när du styr en press, en flistugg, en högtryckspump eller en lift- eller hissanordning, med den betryggande vetskapen att nödstoppsfunktionen alltid är inom säkert räckhåll.
En trådlös fjärrstyrning bidrar avsevärt till att begränsa risker på arbetsplatsen. Våra produkter är certifierade enligt högsta möjliga industristandard för att säkerställa att allt fortsätter att fungera även i de tuffaste miljöerna. De system som har de högsta säkerhetskraven är certifierade enligt SIL3, PLd eller PLe. För de här systemen ser de dubbla säkerhetsreläerna till att du behåller kontrollen över din maskin, även om ditt radiostyrningssystem skulle ha dragit på sig en skada eller slitage.

Varför radiostyrning är säkrare än kabelstyrning

Radiostyrning har ett stort övertag gentemot traditionell kabeldriven styrning. Utöver de redan nämnda fördelarna, har våra system olika egenskaper som ökar säkerheten, som justerbar räckvidd. Detta innebär att man begränsar sändarens aktiva arbetsyta. Kommunikationen i maskinens direkta närhet – där det är farligt – och även på alltför långt avstånd, där användaren har otillräcklig sikt. Med en kabelstyrd lösning är en sådan funktion svår, om inte omöjlig, att uppnå.
Våra sändare har också ett ett unikt ”lösenord”. Detta förhindrar en maskin att tas i kontroll av fler än en sändare eller om signalen bryts. Med hjälp av en pinkod och/eller avståndsdetektor säkras uppstartsproceduren.

Oberoende granskning och certifiering

I många fall utför tillverkare av maskiner och komponenter inspektionerna för de obligatoriska säkerhetsklassningarna och redovisningarna på egen hand. Detta gör det svår för slutkunden att kontrollera efterlevnaden av testerna och analyserna enligt de krav som finns.
Vi är medvetna om att våra produkter används i riskfyllda sammanhang. För att kunna garantera den högsta graden av säkerhet, granskas våra produkter av ett oberoende, erkänt certifieringsorgan.

Läs mer om våra bolag som levererar radiostyrning, Tele Radio samt Åkerströms.